Άξονες Δράσης
Serious Games event 2011

Οι κύριοι άξονες της δράσης της ομάδας είναι:

  • να γίνει ευρεία διάχυση πληροφορίας και τεχνογνωσίας σε θέματα του πεδίου της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (π.χ. βιομηχανικού σχεδιασμού, μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας, σχεδίαση αλληλεπιδραστικών συστημάτων, τεχνικών γνωστικής ψυχολογίας, εργονομίας συστημάτων, προσβασιμότητα, κ.ά.)
  • να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ στελεχών από την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα, τη βιομηχανία και τους δημόσιους φορείς για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα σχεδιασμού αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών τόσο γενικού όσο και ειδικού σκοπού
  • να συγκεντρώσει και να κάνει διάχυση πληροφοριών που αφορούν σε μελέτες, αποτελέσματα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, διδακτορικές διατριβές, κ.ά. σχετικά με θέματα του πεδίου της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή
  • να οργανώσει συνεδριάσεις, διασκέψεις, σύντομης διάρκειας σεμινάρια για θέματα του πεδίου της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή ώστε να διαδοθούν μέθοδοι και πρακτικές αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή στο ευρύ ελληνικό κοινό.
  • Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική ομάδα εργασίας διοργανώνει κάθε Νοέμβριο μια ετήσια ημερίδα σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Μελέτης Ζητημάτων Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Ευχρηστίας (World Usability Day).

Καθ. Μεϊμάρης & Καθ. Μαρμαράς   Ημέρα Ευχρηστίας 2012