Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
Serious Games event 2011

Δράσεις της ACM Greek SIGCHI

Υποτροφία σε επισκέπτες υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο του Bari

Η προθεσμία είναι 04/12/2017 για την υποβολή αιτήσεων για υποτροφία 6 μηνών σε επισκέπτες υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο του Bari.

Ο ιστοχώρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ευχρηστίας: www.usabilityobservatory.gr.

Η συνάντηση της GrCHI στο VS-Games 2017 στην Αθήνα.

Διαθέσιμο από τις 26 Αυγούστου 2016 είναι το βιβλίο Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χ., Τσέλιος, Ν., & Μουστάκας, Κ. (2016). Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

160825 Avouris etalHCI book 2016 small
 
Περισσότερα στο: http://hci.ece.upatras.gr/index.php.