Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
Serious Games event 2011

Δράσεις της ACM Greek SIGCHI

Διαβάστε το άρθρο μας για την GrCHI στο περιοδικό Interactions, 25(4), July-August 2018.

Ένα banner προβολής της GrCHI στήθηκε στους χώρους του συνεδρίου CHI 2018 τον Απρίλιο στο Montreal.

Άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή για τα προβλήματα στην χρήση των μηχανημάτων έκδοσης και επικύρωσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

Ο ιστοχώρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ευχρηστίας: www.usabilityobservatory.gr.