Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
Serious Games event 2011

Υποτροφία σε επισκέπτες υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο του Bari

Η προθεσμία είναι 04/12/2017 για την υποβολή αιτήσεων για υποτροφία 6 μηνών σε επισκέπτες υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο του Bari.

Η προσκληση για υποτροφία σε επισκέπτες υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο του Bari αφορά  διάστημα 6 μηνών, από 02/2018-06/2018 και το εργαστήριο IVU (http://ivu.di.uniba.it/index.htm), αλλά η πρόταση μπορεί να διευρυνθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.uniba.it/elenco-siti-tematici/globaldoc