Παλαιότερες δράσεις
Serious Games event 2011
24 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Επικοινωνία Ανθρώπου - Η/Υ στο ΑΠΘ
 
Το Τμήμα Πληροφορικής (http://www.csd.auth.gr) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να προκηρύξει σύντομα μια νέα θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή ή Καθηγητή πλήρους απασχόλησης στο γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή». Περισσσότερα στο: http://goo.gl/sZWFUM.