Αρχική
VR@GR 2018
HCI@PCI 2018
VR@GR 2018
Serious Games event 2011
Greeks at CHI 2019

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H Ελληνική ομάδα εργασίας της ACM για θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή -ACM Greek SIGCHI ή GrCHI- δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο 2008 για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ Ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα στο πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. 

H ομάδα GrCHI επιδιώκει, αφενός, την ευρεία διάχυση πληροφορίας και τεχνογνωσίας σε θέματα του πεδίου της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, συμβάλλοντας, έτσι, στην άρση του κατακερματισμού των ελληνικών ερευνητικών ομάδων και παραγωγικών φορέων. Αφετέρου να φέρει κοντά ερευνητικές και αναπτυξιακές ομάδες που θα παρουσιάζουν διαδικτυακά μελέτες, αποτελέσματα ερευνητικών κι αναπτυξιακών έργων, και ευρήματα διδακτορικών διατριβών