Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
VR@GR 2018
HCI@PCI 2018
VR@GR 2018
Serious Games event 2011
Greeks at CHI 2019

Δράσεις της ACM Greek SIGCHI

Call for applications to the Masters Program in Human-Computer Interaction of the University of Patras.

Στο 1st Summit on Gender Equality in Computing στην Αθήνα, θα μιλήσει, μεταξύ άλλων διακεκρικμένων ομιλητών, η Geraldine Fitzpatrick.

Ο ιστοχώρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ευχρηστίας: www.usabilityobservatory.gr.